W dniu 1 kwietnia 2015 r. w Puławach odbyło się pierwsze spotkanie wykonawców projektu LCAgri - Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050. Projekt LCAgri jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG.