blonie topola

 

 

 

 Jest to najstarszy rolniczy zakład doświadczalny działający w Polsce. Położony w Gminie Łęczyca w województwie łódzkim. Większość gleb stanowią gleby bielicowe, występują też czarne ziemie i gleby bagienne. RZD prowadzi bezinwentarzowy system produkcji. Pola produkcyjne położone są na gruntach w przeważającej części należących do klasy II i IIIa. Aktualnie w strukturze zasiewów zakładu dominują zboża (głównie pszenica ozima) i buraki cukrowe.

 

 

 

 

 

 

borusowa

 

Zakład jest położony w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Gręboszów. Geograficznie usytuowany jest w Dolinie Wisly i Kotlinie Sandomierskiej. Cały obszar Zakładu leży na madach - najwięcej jest mad średnich. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej. W uprawie dominują zboża, rzepak i buraki cukrowe. Zakład prowadzi również na niewielką skalę chów trzody chlewnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

grabow

Gospodarstwo położone w Grabowie nad Wisłą, w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, w gminie Przyłęk. Posiada głównie gleby bielicowe, częściowo też czarne ziemie i gleby zabagnione. Zakład prowadzi działalność produkcyjną w systemie ekologicznym na obszarze 57 ha i w systemie konwencjonalnym na 78 ha. Produkcja roślinna skoncentrowana jest na produkcji pasz dla bydła mlecznego w systemie rolnictwa ekologicznego oraz na produkcji ziarna zbóż nasiennych i konsumpcyjnych. Produkcja zwierzęca obejmuje chów bydła mlecznego, częściowo materiału hodowlanego oraz żywca wołowego.

 

 

 

 

 

 

 

kepa pulawy

Zakład składa się z 4 gospodarstw (Kępa, Osiny, Sadłowice, Pulki) położonych wokół Puław.

Gospodarstwo Kępa znajduje się w Dolinie Wisly, w pobliżu Puław, w przeważającej części na madach średnich.

Gospodarstwo Osiny znajduje się na wschód od Puław, fizjograficznie na Wysoczyźnie Siedleckiej, głównie na glebach bielicowych na piaskach luźnych, częściowo też na czarnych ziemiach.

Gospodarstwo Sadłowice jest zlokalizowane na lewym brzegu Wisły w jej Dolinie. Położone głównie na madach, częściowo na glebach bielicowych i bagiennych.

Gospodarstwo Pulki jest zlokalizowane w pobliżu Puław i Końskowoli, głównie na glebach bielicowych i bagiennych.

Zakład specjalizuje się w głównie produkcji roślinnej. Na terenie zakładu została wybudowana niewielka chłodnia i punkt sprzedaży, który umożliwia sprzedaż detaliczną produktów pochodzących z gospodarstwa (owoce, warzywa, soki, olej rzepakowy). RZD „Kępa-Puławy” prowadzi również gospodarkę leśną na obszarze około 688 ha.

 

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://lcagri.iung.pl/pl/monitoring/rolnicze-zaklady-doswiadczalne-iung#sigProIdf674a35348

werbkowice

Gospodarstwo położone w Werbkowicach w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim. Najbardziej wysunięty na wschód zakład doświadczalny IUNG-PIB. Leży we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, na glebach brunatnych wytworzonych z lessów oraz czarnoziemach, jak również w pewnej części na madach i glebach pobagiennych.  Głównym kierunkiem działalności zakładu jest chów bydła mlecznego, prowadzony w systemie wolnostanowiskowym. Stado bydła liczy 660 sztuk,  w tym 360 krów mlecznych o wydajności jednostkowej 9000 litrów rocznie, określonej na podstawie oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

wierzbno

Gospodarstwo położone w gminie Przytoczna, w powiecie międzyrzeckim, w województwie lubuskim. Leży w obrębie Kotliny Gorzowskiej, na obszarze o dużym zróżnicowaniu gleb. Występują tu głównie gleby bielicowe oraz wyspowo rozrzucone gleby brunatne, czarne ziemie i gleby bagienne. Są to gleby słabe, głównie klas V i VI. RZD Wierzbno zajmuje się opasem młodego bydła rzeźnego, jak również wykonuje działalność usługową w zakresie wylęgu drobiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielichowo mapa

Zakład usytuowany w pólnocnej części Wysoczyzny Leszczyńskiej, w obrębie Pasa Nizin Środkowych, administracyjnie w powiecie grodziskim, w województwie wielkopolskim. Gospodarstwo charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem pokrywy glebowej - występują tu gleby bielicowe, gleby torfowe, murszowe, czarne ziemie i gleby brunatne. Średni wskaźnik bonitacji gruntów wynosi 0,63. Uprawia się tam przede wszystkim żyto i pszenżyto, a na polach o lepszych glebach pszenicę i rzepak oraz na niewielkiej powierzchni buraki cukrowe i len.

zelislawki

 

Zakład położony jest w obrębie Żuław Wiślanych, administracyjnie w gminie Pszczółki, w powiecie gdańskim. Obszar Zakładu jest dość silnie urzeźbiony, występują głównie gleby bielicowe, również gleby brunatne, czarne ziemie i gleby bagienne.

Zakład specjalizuje się w produkcji roślinnej. W uprawie dominują zboża, rzepak i buraki cukrowe.