ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi logo 20170920115923

 

W dniu 27 lutego 2018r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG - innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska” podczas której zaprezentowano przykładowe rezultaty realizowanych projektów.

W dniu 21 czerwca w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ŚODR) w Częstochowie odbyła się regionalna konferencja naukowa LCAgri pt. "Zrównoważone rolnictwo przyjazne dla klimatu" zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy współudziale ŚODR. 

W dniu 7 czerwca 2017 r. odbyły się warsztaty w IUNG-PIB w Puławach współorganizowane przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

W dniach 15-16 lutego 2017 roku zostały zorganizowane warsztaty pt."Wdrażanie praktyk niskoemisyjnych w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB".

25 września 2016 roku, w Podlaskim Ośrodku Doradztwa w Szepietowie odbyły się warsztaty pt.: ”Siew pasowy jako element rolnictwa niskoemisyjnego”.

9 września 2016 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Kępa-Osiny odbyły się warsztaty LCAgri pt.: ”Zmiany klimatu - szanse i zagrożenia” w ramach Dnia Kukurydzy.

W dniu 23 czerwca 2016 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Werbkowicach (województwo lubelskie) odbyły się warsztaty naukowe pod tytułem "Rozwój produkcji rolniczej w kontekście zmian klimatu". 

2 czerwca 2016 roku, w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyła się regionalna konferencja naukowa LCAgri pod tytułem „Zrównoważone rolnictwo przyjazne dla klimatu”, zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska z Warszawy we współpracy z pracownikami Ośrodka.

30 marca 2016 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Błonie-Topola odbyły się warsztaty naukowe pod tytułem „Rolnictwo niskoemisyjne – nowe wyzwanie”.

17 listopada odbyła się w Warszawie regionalna konferencja projektu LCAgri pod tytułem „Rolnictwo niskoemisyjne – wyzwania i perspektywy ochrony klimatu”.

22 września 2015 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB Kępa-Osiny, odbyły się warsztaty naukowe z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu LCAgri. Projekt LCAgri zakłada że w każdym z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB na około 50% areału będą stosowane praktyki rolnictwa niskoemisyjnego.

IUNG-PIB oraz Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA-PAN) w Lublinie rozpoczęły prace nad pomiarami strumieni gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu) z upraw rolnych w ramach projektu LCAgri. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 28 kwietnia 2015 r. w IUNG-PIB w Puławach z udziałem pracowników naukowych obu instytutów.