W dniu 23 czerwca 2016 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Werbkowicach (województwo lubelskie) odbyły się warsztaty naukowe pod tytułem "Rozwój produkcji rolniczej w kontekście zmian klimatu". 

Warsztaty otworzył dyrektor RZD Werbkowice Pan dr Piotr Kozera. Spotkanie było prowadzone przez zastępców dyrektora IUNG-PIB, Prof. Teresę Doroszewską i Prof. Stanisława Krasowicza. Prof. Krasowicz podkreślił w swoim wystąpieniu rolę Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG, które spełniają funkcję ośrodków innowacji i prekursorów nowych technologii w swoich regionach. Dr Robert Borek przedstawił genezę i założenia projektu LCAgri. Prof. Jan Kuś przybliżył zebranym problem ocieplenia klimatu oraz zwrócił uwagę na potrzebę akumulacji węgla w glebach, także w aspekcie upraw rolniczych. Dr hab. Janusz Smagacz zaprezentował wyniki wieloletnich doświadczeń polowych w Polsce z uproszczonymi systemami uprawy. Dr Krzysztof Dziuba z Grupy Azoty - Zakłady Azotowe Puławy omówił prośrodowiskowe działania firmy, natomiast dr hab. Mariusz Matyka przedstawił plan wdrożenia niskoemisyjnych technologii uprawy w zakladach IUNG.

Po części referatowej odbył się pokaz pracy maszyn na użytku zielonym - kosiarki, przetrząsarki, zgrabiarki i prasy. Pracownicy RZD Werbkowice zaprezentowali kolekcję odmian zbóż i poletka doświadczalne. Szczególne zainteresowanie uczestników warsztatów budziła demonstracyjna zagroda dla owiec nowej polskiej rasy Wrober, krzyżówki Berrichon du Cher i Wrzosówki, których hodowla jest prowadzona w RZD Werbkowice.

W warsztatach uczestniczyło 156 osób, w tym 75 rolników z regionu. Obecni byli doradcy, przedstawiciele firm rolniczych i okolicznych jednostek samorządowych, wójtowie gmin a także starosta powiatu hrubieszowskiego Pan Józef Kuropatwa.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://lcagri.iung.pl/pl/aktualnosci/63-rozwoj-produkcji-w-kont-klimatu#sigProId78fc131f12