Celem projektu LCAgri jest opracowanie zaleceń dla rolnictwa w Polsce mających poprawić wydajność wykorzystywania zasobów poprzez wdrożenie innowacyjnych niskoemisyjnych praktyk rolniczych. Koncentrujemy się głównie na możliwościach wdrożenia metod zrównoważonego stosowania nawozów mineralnych w połączeniu z modyfikacją innych elementów technologii produkcji.

W ramach projektu prowadzona jest ocena stosowania efektywnych technicznie i ekonomicznie praktyk rolniczych (zmodyfikowanych technologii), obecnie oraz z uwzględnieniem prognozowanych zmian klimatycznych w perspektywie lat 2030 i 2050.