Celem projektu LCAgri jest opracowanie zaleceń dla rolnictwa w Polsce mających poprawić wydajność wykorzystywania zasobów poprzez wdrożenie innowacyjnych niskoemisyjnych praktyk rolniczych. Koncentrujemy się głównie na możliwościach wdrożenia metod zrównoważonego stosowania nawozów mineralnych w połączeniu z modyfikacją innych elementów technologii produkcji.

W ramach projektu prowadzona jest ocena stosowania efektywnych technicznie i ekonomicznie praktyk rolniczych (zmodyfikowanych technologii), obecnie oraz z uwzględnieniem prognozowanych zmian klimatycznych w perspektywie lat 2030 i 2050.

 

Wykonujemy analizę emisyjności stosowania nawozów na poziomie ich wytwarzania przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (ZADANIE 1), oceniamy emisyjność obecnych praktyk rolniczych w reprezentatywnej grupie gospodarstw w Polsce oraz weryfikujemy metody szacunków emisji dla najbardziej obiecujących praktyk mitygacyjnych (ZADANIE 2).

Prowadzimy pomiary polowe oraz ocenę efektywności technicznej i ekonomicznej praktyk niskoemisyjnych metodą LCA z uwzględnieniem potrzeby adaptacji gospodarstw do zmieniających się warunków klimatycznych (ZADANIE 3, ZADANIE 4).

Istotnym elementem projektu jest zastosowanie najbardziej efektywnych praktyk mitygacyjnych w eksperymentach polowych w 8 gospodarstwach doświadczalnych zlokalizowanych w różnych regionach Polski (ZADANIE 5).

Przeprowadzone badania będą podstawą opracowania dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. certyfikatów na zastosowanie nawozów prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego emisji gazów cieplarnianych (ZADANIE 6).

Wyniki przeprowadzonych prac wykorzystane zostaną w programowaniu działań polityki rolnej Polski w zakresie działań klimatycznych, doskonalenia metod szacowania emisji z rolnictwa w Krajowym Systemie Inwentaryzacji i Szacowania Emisji oraz rozpowszechniane wśród rolników i doradców rolnych (ZADANIE 7).

  schemat projektu nowy tiff przezr