Chamber2 small

Cykliczne pomiary emisji gazów cieplarnianych z upraw polowych są przeprowadzane od kwietnia do września, z tygodniowymi interwałami. Pojedynczy pomiar jest wykonywany od świtu do zmierzchu. Każdy pomiar wykonuje się zarówno w komorze ciemnej (trwa około 3-4 minuty) jak i przezroczystej (2-3 minuty).

Pomiary strumieni emisji gazów cieplarnianych w łanie roślin obejmują pomiar stężenia podtlenku azotu (N2O), dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i pary wodnej (H2O), przy wykorzystaniu dynamicznego systemu zamkniętych komór (zawierającej komorę ciemną i przezroczystą).