Monit wilg gleby small

 

W badanych profilach glebowych wykonywany jest za pomocą sond TDR pomiar wilgotności gleby, temperatury oraz zasolenia na głębokościach 5, 15, 30, 50 i 70 cm. Dokładność pomiaru urządzenia wynosi 2%, w przypadku zasolenia 0.01 S/m a dla temperatury 0.2°C. Równocześnie na tych samych poziomach miąższości badana jest gęstość objętościowa gleby, analizowana krzywa retencji i współczynnik przewodności wody.