blonie topola

 

 

 

 Jest to najstarszy rolniczy zakład doświadczalny działający w Polsce. Położony w Gminie Łęczyca w województwie łódzkim. Większość gleb stanowią gleby bielicowe, występują też czarne ziemie i gleby bagienne. RZD prowadzi bezinwentarzowy system produkcji. Pola produkcyjne położone są na gruntach w przeważającej części należących do klasy II i IIIa. Aktualnie w strukturze zasiewów zakładu dominują zboża (głównie pszenica ozima) i buraki cukrowe.

 

 

 

 

 

 

 mapa gleb Blonie Topola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mapa gleb w RZD Topola-Błonie

 

 mapa pola Blonie Topola

 Mapa wdrażanych praktyk niskoemisyjnych w RZD Błonie:

LC1 - Wdrożenie systemu wspomagania decyzji 4R do aplikacji nawozów mineralnych

LC2 - Wykorzystanie informatycznych systemów wspomagania decyzji do optymalizacji bilansu azotu w gospodarstwie

LC6 - Dywersyfikacja upraw ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych

LC7 - Uprawa roślin okrywowych w okresie zimy