borusowa

 

Zakład jest położony w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Gręboszów. Geograficznie usytuowany jest w Dolinie Wisly i Kotlinie Sandomierskiej. Cały obszar Zakładu leży na madach - najwięcej jest mad średnich. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej. W uprawie dominują zboża, rzepak i buraki cukrowe. Zakład prowadzi również na niewielką skalę chów trzody chlewnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mapa gleby Borusowa

Mapa gleb w RZD Borusowa

 

mapa praktyki Borusowa

Mapa wdrażanych praktyk niskoemisyjnych w RZD Borusowa:

LC1 -Wdrożenie systemu wspomagania decyzji 4R do aplikacji nawozów mineralnych

LC2 - Wykorzystanie informatycznych systemów wspomagania decyzji do optymalizacji bilansu azotu

LC5 - Eliminacja jesiennej dawki azotu

LC6 - Dywersyfikacja upraw ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych

LC7 - Uprawa roślin okrywowych w okresie zimy