zelislawki

 

Zakład położony jest w obrębie Żuław Wiślanych, administracyjnie w gminie Pszczółki, w powiecie gdańskim. Obszar Zakładu jest dość silnie urzeźbiony, występują głównie gleby bielicowe, również gleby brunatne, czarne ziemie i gleby bagienne.

Zakład specjalizuje się w produkcji roślinnej. W uprawie dominują zboża, rzepak i buraki cukrowe.

 

 

 

 

 

 

 

R Z D mapa glebowa

Mapa gleb w RZD Zelisławki

 

 

R Z D mapa zarys pol Żelislawki

Mapa wdrażanych praktyk niskoemisyjnych w RZD Żelisławki:

LC1 - Wdrożenie systemu wspomagania decyzji 4R do aplikacji nawozów mineralnych

LC2 - Wykorzystanie informatycznych systemów wspomagania decyzji do optymalizacji bilansu azotu w gospodarstwie

LC3 - Precyzyjne nawożenie azotem w oparciu o stan odżywienia i potrzeby nawozowe roślin

LC5 - Eliminacja jesiennej dawki azotu

LC6 - Dywersyfikacja upraw ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych

LC9 - Wdrożenie elementów rolnictwa precyzyjnego