Wielichowo mapa

Zakład usytuowany w pólnocnej części Wysoczyzny Leszczyńskiej, w obrębie Pasa Nizin Środkowych, administracyjnie w powiecie grodziskim, w województwie wielkopolskim. Gospodarstwo charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem pokrywy glebowej - występują tu gleby bielicowe, gleby torfowe, murszowe, czarne ziemie i gleby brunatne. Średni wskaźnik bonitacji gruntów wynosi 0,63. Uprawia się tam przede wszystkim żyto i pszenżyto, a na polach o lepszych glebach pszenicę i rzepak oraz na niewielkiej powierzchni buraki cukrowe i len.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielichow mapa gleb

 Mapa gleb RZD Wielichowo

 

Wielichow mapa zarys pol

Mapa wdrażanych praktyk niskoemisyjnych w RZD Wielichowo:

LC1 -Wdrożenie systemu wspomagania decyzji 4R do aplikacji nawozów mineralnych

LC2 - Wykorzystanie informatycznych systemów wspomagania decyzji do optymalizacji bilansu azotu

LC6 - Dywersyfikacja upraw ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych

LC8 - Uprawa konserwująca