Ocena efektywności stosowania nawozów zostanie przeprowadzona dla wszystkich zakładów doświadczalnych. Metodyka 4R Nutrient Stewardship oznacza zastosowanie do oceny czterech wskaźników.

1. Right Source - Odpowiedni nawóz/źrodło składników pokarmowych  - zapewnia zbilansowaną podaż istotnych składników pokarmowych, biorąc pod uwagę zarówno naturalnie dostępne składniki przyswajalne dla roślin jak też charakterystykę stosowanych nawozów.

 2. Right Rate – Odpowiednia ilość składników pokarmowych, w oparciu o ich dostępność w glebie i zapotrzebowanie roślin.

 3. Right Time – Odpowiedni czas zastosowania nawozów, na podstawie analizy dynamiki: pobrania składników pokarmowych przez rośliny, ich dostępności w glebie oraz ryzyka ich wymycia oraz oceny stosowanej technologii uprawy.

 4. Right Place – Właściwe miejsce zastosowania nawozów. Obejmuje analizę dynamiki właściwosci gleby, wzrostu korzeni i ruchu składników pokarmowych w strefie glebowo-korzeniowej i roślinie. Analizuje przestrzenny wymiar tej dynamiki w skali pola w celu zaspokojenia porzeb pokarmowych roślin i ograniczenia potencjalnych strat wymywania nawozów z gleby .

Efektem przeprowadzenia oceny gospodarstwa za pomocą 4R Nutrient Stewardship są ocena efektywności ekonomicznej gospodarstwa oraz szacunek emisji gazów cieplarnianych w zakładach ekseprymentalnych stosujących proponowane niskoemisyjne technologie uprawy.