Praktyka jest stosowana w większości zakładów doświadczalnych IUNG-PIB (z wyjątkiem ekologicznej części gospodarstwa w Grabowie). Do optymalizacji dawek azotu na wybranych polach zakladów wykorzystany zostanie program NawSald. Pozwala on przygotować plan nawożenia dla gospodarstwa zgodny z zasadami zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi, a przez to również ograniczyć straty azotu. Plan nawozowy uwzględnia dostępne w RZD nawozy naturalne oraz potrzeby stosowania nawozów mineralnych. Głównym celem realizacji praktyki jest kontrola i optymalizacja salda bilansu azotu wyznaczonego metodą „na powierzchni pola”.