22 września 2015 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB Kępa-Osiny, odbyły się warsztaty naukowe z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu LCAgri. Projekt LCAgri zakłada że w każdym z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB na około 50% areału będą stosowane praktyki rolnictwa niskoemisyjnego.

Warsztaty dotyczyły możliwości stosowania w Polsce uprawy pasowej "strip-till" jako technologii dla rolnictwa niskoemisyjnego. Spotkanie otworzył i moderował dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek, koordynator projektu LCAgri, a prezentacje wprowadzające wygłosili: dr hab. Jerzy Kozyra (IUNG-PIB), prof. dr hab. Jan Kuś (IUNG-PIB), prof. dr hab. Dariusz Jaskulski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz) oraz mgr Marek Różniak (rolnik oraz właściciel AGRO-LAND, jeden z prekursorów uprawy pasowej w Polsce).

Dr Jerzy Kozyra przedstawił założenia projektu LCAgri oraz proponowane praktyki niskoemisyjne dla polskiego rolnictwa które są analizowane w tym projekcie. Prof. Jan Kuś w swoim wystąpieniu wskazał na zalety i wady różnych systemów uprawy. W kolejnym wykładzie prof. Dariusz Jaskulski przedstawił wyniki kilkuletnich badań z systemem strip-till w rejonie Bydgoszczy. Natomiast Pan Marek Różniak podzielił się swoim doświadczeniem dotyczącym uprawy pasowej, którą od kilku lat stosuje we własnym gospodarstwie.

Po części referatowej warsztatów i dyskusji odbył się pokaz siewu pasowego. W warsztatach wzięło udział ponad 100 uczestników.