30 marca 2016 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Błonie-Topola odbyły się warsztaty naukowe pod tytułem „Rolnictwo niskoemisyjne – nowe wyzwanie”.


 Spotkanie otworzył i moderował Dyrektor RZD Błonie-Topola Zbysław Wardziński. Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek w skrócie przedstawił zebranym prace wykonywane w Instytucie. Dr hab. Jerzy Kozyra zaprezentował szczegóły projektu LCAgri oraz omówił problematykę emisji gazów cieplarnianych z sektora rolniczego i metody jego ograniczania, natomiast dr hab. Mariusz Matyka zapoznał zebranych z praktykami niskoemisyjnymi wdrażanymi w projekcie.


 W przypadku emisji podtlenku azotu ważna jest poprawa efektywności wykorzystywania azotu przez rośliny, z tego względu zaleca się sporządzanie planu nawozowego w oparciu o systemy wspierania decyzji. IUNG-PIB oferuje dwa narzędzia do optymalizacji nawożenia w gospodarstwie – NawSald i MacroBil. Dr Tamara Jadczyszyn przedstawiła obsługę i działanie obu programów.
 Kolejnym narzędziem do optymalizacji bilansu składników pokarmowych jest system precyzyjnego nawożenia, dedykowany dla gospodarstw wielkoobszarowych, w tym na polach z występującą mozaiką glebową. Do analizy przestrzennej zmienności właściwości fizycznych i chemicznych gleby wykorzystuje się między innymi N-sensory, za pomocą których można ocenić intensywność odbicia promieniowania od roślin w różnych jego zakresach, co pozwala m.in. na określenie stanu odżywienia azotem. Tematyka ta została przybliżona przez dr hab. Rafała Pudełko.
 W aspekcie technologii uprawy gleby, znaczącą rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych z pól pełnią systemy uprawy bezpłużnej. Podsumowując wyniki wieloletnich doświadczeń prowadzonych w obiektach IUNG-PIB oraz rezultaty badań wykonanych w innych ośrodkach naukowych w Polsce, dr hab. Janusz Smagacz przedstawił środowiskowe i ekonomiczne korzyści tzw. konserwującej uprawy roli.
 Warsztaty zostały podsumowane przez zastępcę dyrektora IUNG-PIB, prof. dr hab. Stanisława Krasowicza. Profesor podkreślił znaczenie badań nad rolnictwem niskoemisyjnym oraz ich wpływ na poprawę efektywności produkcji rolnej w Polsce.


 Po części referatowej odbył się pokaz siewu uproszczonego na stanowisku po kukurydzy.
 W warsztatach wzięło udział 81 uczestników, w tym Senator RP Przemysław Błaszczyk, ponad 30 rolników, doradcy, dziennikarze czasopism rolniczych, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele jednostek samorządowych i naukowych.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://lcagri.iung.pl/pl/aktualnosci/60-rolnictwo-niskoemisyjne-nowe-wyzwanie#sigProId7fe8851dc8