growth1Ocena LCA na poziomie produkcji nawozów w fabryce GA-ZAP

 

Celem prac jest ocena śladu węglowego nawozów GA-ZAP na poziomie produkcji. Analiza zostanie przeprowadzona zgodnie z metodyką LCA i standardem ISO 14040. Uwzględnione zostaną takie etapy produkcji, jak: zużycie gazu ziemnego, produkcja pary wodnej i energii oraz ilość wyemitowanego podtlenku azotu (N2O) do atmosfery dla różnych nawozów i technologii produkcji. Wykonany szacunek będzie stanowił podstawę dla ogólnej oceny śladu węglowego produktów GA-ZAP z uwzględnieniem istniejących praktyk uprawy w polskich gospodarstwach rolnych, jak również zalecanych niskoemisyjnych praktyk rolniczych.