growth1Ocena LCA na poziomie produkcji nawozów w fabryce GA-ZAP

 

growth2Ocena śladu węglowego dla obecnych praktyk rolniczych w Polskich gospodarstwach

 

growth3Modelowanie i pomiary emisji gazów cieplarnianych na poziomie pola

 

growth4Ocena LCA aplikacji nawozów od skali pola do poziomu kraju dla obecnego i przyszłego klimatu

 

Testogrowth5wanie proponowanych działań mitygacyjnych i adaptacyjnych w praktyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

growth6Certyfikacja emisyjności nawozów GA-ZAP z uwzględnieniem zalecanych praktyk rolniczych

 

growth7Koordynacja projektu, tworzenie sieci i wymiana wiedzy