grabow

Gospodarstwo położone w Grabowie nad Wisłą, w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, w gminie Przyłęk. Posiada głównie gleby bielicowe, częściowo też czarne ziemie i gleby zabagnione. Zakład prowadzi działalność produkcyjną w systemie ekologicznym na obszarze 57 ha i w systemie konwencjonalnym na 78 ha. Produkcja roślinna skoncentrowana jest na produkcji pasz dla bydła mlecznego w systemie rolnictwa ekologicznego oraz na produkcji ziarna zbóż nasiennych i konsumpcyjnych. Produkcja zwierzęca obejmuje chów bydła mlecznego, częściowo materiału hodowlanego oraz żywca wołowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa gleb RZD Grabow

Mapa gleb RZD Grabów

 

LC praktyki pola Grabow

Mapa wdrażanych praktyk niskoemisyjnych w RZD Grabów:

LC1 - Wdrożenie systemu wspomagania decyzji 4R do aplikacji nawozów mineralnych

LC2 - Wykorzystanie informatycznych systemów wspomagania decyzji do optymalizacji bilansu azotu

LC4 - Wgłębne zastosowanie nawozów pod rośliny

LC6 - Dywersyfikacja upraw ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych