kepa pulawy

Zakład składa się z 4 gospodarstw (Kępa, Osiny, Sadłowice, Pulki) położonych wokół Puław.

Gospodarstwo Kępa znajduje się w Dolinie Wisly, w pobliżu Puław, w przeważającej części na madach średnich.

Gospodarstwo Osiny znajduje się na wschód od Puław, fizjograficznie na Wysoczyźnie Siedleckiej, głównie na glebach bielicowych na piaskach luźnych, częściowo też na czarnych ziemiach.

Gospodarstwo Sadłowice jest zlokalizowane na lewym brzegu Wisły w jej Dolinie. Położone głównie na madach, częściowo na glebach bielicowych i bagiennych.

Gospodarstwo Pulki jest zlokalizowane w pobliżu Puław i Końskowoli, głównie na glebach bielicowych i bagiennych.

Zakład specjalizuje się w głównie produkcji roślinnej. Na terenie zakładu została wybudowana niewielka chłodnia i punkt sprzedaży, który umożliwia sprzedaż detaliczną produktów pochodzących z gospodarstwa (owoce, warzywa, soki, olej rzepakowy). RZD „Kępa-Puławy” prowadzi również gospodarkę leśną na obszarze około 688 ha.