wierzbno

Gospodarstwo położone w gminie Przytoczna, w powiecie międzyrzeckim, w województwie lubuskim. Leży w obrębie Kotliny Gorzowskiej, na obszarze o dużym zróżnicowaniu gleb. Występują tu głównie gleby bielicowe oraz wyspowo rozrzucone gleby brunatne, czarne ziemie i gleby bagienne. Są to gleby słabe, głównie klas V i VI. RZD Wierzbno zajmuje się opasem młodego bydła rzeźnego, jak również wykonuje działalność usługową w zakresie wylęgu drobiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa gleb RZD Wierzbno

Mapa gleb RZD Wierzbno

 

Mpap praktyk w RZD Wierzbno

Mapa praktyk niskoemisyjnych w RZD Wierzbno:

LC1 - Wdrożenie systemu wspomagania decyzji 4R do aplikacji nawozów mineralnych

LC2 - Wykorzystanie informatycznych systemów wspomagania decyzji do optymalizacji bilansu azotu

LC6 - Dywersyfikacja upraw ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych