werbkowice

Gospodarstwo położone w Werbkowicach w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim. Najbardziej wysunięty na wschód zakład doświadczalny IUNG-PIB. Leży we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, na glebach brunatnych wytworzonych z lessów oraz czarnoziemach, jak również w pewnej części na madach i glebach pobagiennych.  Głównym kierunkiem działalności zakładu jest chów bydła mlecznego, prowadzony w systemie wolnostanowiskowym. Stado bydła liczy 660 sztuk,  w tym 360 krów mlecznych o wydajności jednostkowej 9000 litrów rocznie, określonej na podstawie oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

 

 

 

 

 

 

Mapa gleb w RZD Werbkowice

Mapa gleb w RZD Werbkowice

 

Mapa praktyk RZD Werbkowice

Mapa wdrażanych praktyk niskoemisyjnych w RZD Werbkowice:

LC1 - Wdrożenie systemu wspomagania decyzji 4R do aplikacji nawozów mineralnych

LC2 - Wykorzystanie informatycznych systemów wspomagania decyzji do optymalizacji bilansu azotu

LC4 - Wgłębne zastosowanie nawozów pod rośliny

LC6 - Dywersyfikacja upraw ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych

LC10 - Ograniczone stosowanie nawozów azotowych na obszarach objętych ochroną przyrody