Praktyka jest stosowana przy wykorzystaniu metod rolnictwa precyzyjnego (siewnik nawozów azotowych z N-sensorem) w Zakładach Doświadczalnych "Kępa-Osiny" i w Żelisławkach. N-sensor służy do pomiaru intensywności odbicia promieniowania od roślin w różnych jego zakresach. System ten jest połączony z układem komputerowym sterującym rozsiewaczem nawozów. Poprzez pomiar światła odbitego od roślin określana jest zawartość chlorofilu, a w efekcie rzeczywiste zapotrzebowanie na azot. Pozwala to na określenie dawki wysiewu nawozów azotowych. Pomiar jest wykonywany i przetwarzany z dużą częstotliwością, co umożliwia jego mobilne wykorzystanie w trakcie wysiewu nawozów. Ponadto pola, gdzie prowadzi się precyzyjny wysiew nawozów azotowych objęte są monitoringiem zasobności gleb i roślin przy użyciu dronów i cyklicznie wykonywanych satelitarnych i lotniczych zdjęć spektralnych.