LC 9 miernik

 

 

 

Praktyka polega na stosowaniu technologii precyzyjnego wysiewu nawozów NPK w gospodarstwach RZD "Kępa-Osiny" i Żelisławkach na podstawie map zasobności gleb w składniki pokarmowe. Na polach, gdzie stosuje się tą praktykę, do wszystkich zabiegów agrotechnicznych wykorzystywana jest technika prowadzenia równoległego z pozycjonowaniem GPS, włączając w to zbiór kombajnem. Ponadto mapowane są plony roślin uprawnych.