growth6Certyfikacja emisyjności nawozów GA-ZAP z uwzględnieniem zalecanych praktyk rolniczych

 

Celem prac jest określenie śladu węglowego dla nawozów GA-ZAP w obecnych technologiach produkcji, jak również zalecanych technologiach niskoemisyjnych. Do oceny zostaną wykorzystane wyniki symulacji modeli, dane z eksperymentalnych pomiarów oraz analizy zmian klimatycznych. Utworzona będzie baza danych ocenionych parametrów dla nawozów GA-ZAP w celu przygotowania etykiet węglowych. Zostanie także opublikowany raport na temat ich emisyjności.