Testogrowth5wanie proponowanych działań mitygacyjnych i adaptacyjnych w praktyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem prac jest wdrożenie i testowanie niskoemisyjnych praktyk rolniczych w ośmiu Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB. Testowane praktyki będą obejmować:

  1. Wykorzystanie narzędzi wsparcia decyzji IUNG-PIB w celu optymalizacji bilansu azotu w gospodarstwie;
  2. Wykorzystanie koncepcji 4R Nutrient Stewardship do oceny bilansu azotu w gospodarstwie;
  3. Dostosowanie dawek azotu do aktualnych potrzeb roślin;
  4. Dogłębne zastosowanie płynnych nawozów organicznych;
  5. Pominięcie jesiennej dawki azotu;
  6. Dywersyfikacja roślin w płodozmianie ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych;
  7. Stosowanie roślin okrywowych;
  8. Uprawa konserwująca;
  9. Rolnictwo precyzyjne;
  10. Ograniczone stosowanie nawozów na obszarach chronionych.

Przeprowadzona zostanie ekonomiczna i środowiskowa ocena wybranych praktyk przy użyciu metodyki kalkulatora węglowego V2-26 oraz metod eksperckich.