growth3Modelowanie i pomiary emisji gazów cieplarnianych na poziomie pola

 

Celem prac jest opracowanie skutecznych metod pomiaru i modelowania emisji gazów cieplarnianych z pól uprawnych. Podczas okresu wegetacji na polach doświadczalnych zmierzone będą przepływy strumieni dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) między glebą a atmosferą. Zostaną przeprowadzone dwa typy pomiarów:

1. Pomiary ciągłe w Zakładzie Doświadczalnym (ZD) Grabów (prowadzenie: IUNG-PIB)

2. Pomiary kampanijne w trzech lokalizacjach: ZD Grabów, ZD Kępa-Osiny (2 doświadczenia), eksperyment IA-PAN (prowadzenie: IA-PAN)

W ramach tego zadania na powierzchniach badawczych wykonane zostaną monitoring stanu wegetacji oraz pomiary parametrów glebowych.