growth4Ocena LCA aplikacji nawozów od skali pola do poziomu kraju dla obecnego i przyszłego klimatu

 

Celem prac jest ocena śladu węglowego nawozów na poziomie ich stosowania, określenie potencjału emisji gazów cieplarnianych dla wybranych praktyk rolniczych oraz ocena ryzyka klimatycznego dla rolnictwa w warunkach scenariuszy klimatycznych w perspektywie lat 2030 i 2050. Szacunki zmian klimatycznych będą oparte na wynikach symulacji regionalnego klimatu w programie CORDEX. Wpływ zmian klimatu na plon roślin uprawnych i emisje gazów cieplarnianych zostanie oceniony przy użyciu (lub: za pomocą) modeli DNDC, Agro-C i C-tool.